Zrodlo - informacje o książce

Szukając Twojego Miłosierdzia

ks. Franciszek Mickiewicz

fragment tekstu:

Jezus Chrystus... Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Czy zadaję sobie czasem to pytanie? Jeśli tak, to jaką nań daję odpowiedź? Jeśli zaś nie, jeszcze nie jest za późno. Chcemy szczerze sobie odpowiedzieć na pytanie: "Kim jest dla mnie Jezus Chrystus?".
Kiedyś zapytano tak młodzież w czasie katechezy. Oto, jak niektórzy na nie odpowiadali:
- Jest On dla mnie najlepszym Przyjacielem, z którym mogę przebywać nawet cale długie godziny.
- Jest On moim Zbawicielem, który za mnie umarł na krzyżu.
- On jest moim Bratem, gdyż także my jesteśmy dziećmi Jego Ojca, który jest w niebie.
- On jest Królem. Króluje nad światem i nad każdym z nas sprawiedliwie i mądrze.
- On jest tym, który zawsze jest z nami, a przede wszystkim jest obecny w Najświętszym Sakramencie...
Wiele można by dawać odpowiedzi. W każdym z tych dziewięciu dni będziemy się starali dawać różne odpowiedzi na to bardzo ważne pytanie: "Kim jest dla mnie Jezus Chrystus?".
1. Pytanie o znaczenie Jezusa Chrystusa w życiu człowieka
Na samym początku jednak musimy zadać sobie pytanie najbardziej podstawowe: Dlaczego w ogóle tyle o Nim mówimy? Najprostsza odpowiedź wskazuje na nowe korzenie jako chrześcijan, które odkrywamy w osobie Jezusa Chrystusa. Jednak zaraz ciśnie się nam na usta następne pytanie: Czy On może mieć dla nas jakieś znaczenie? Może ktoś się oburzy i powie: Cóż za pytanie! W każdym kościele widzimy Jego krzyże i obrazy. W każdym kościele odprawia się Mszę świętą, którą On nakazał celebrować w czasie Ostatniej Wieczerzy.

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót