Zrodlo - informacje o książce

Zapiski wojenne z Iraku

ks. Zdzisław Peszkowski

wstęp:

Od redakcji
Działo się to 60 lat temu...
Autor "Zapisków wojennych z Iraku" urodził się 23 sierpnia 1918 r. w Sanoku. Tam spędził dzieciństwo i młodość.
Następnie ukończył Szkołę Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu.
Podczas II wojny światowej pełnił służbę wojskową w 20 Pułku Ułanów w Rzeszowie.
18 września 1939 r. otoczony został wraz z Pułkiem przez Armię Czerwoną w Pomo-rzanach i 23 września wywieziony do obozu w Kozielsku.
Cudem ocalony od śmierci w Katyniu, wraz z grupą 250 jeńców z Kozielska, znalazł się w Pawliszczew-Borze i Griazowcu k/Wołogdy.
W 1941 roku, wcielony do Armii Polskiej pod dowództwem gen. Władysława Andersa, rozpoczął na nowo wojenny szlak przez Rosję, Iran, Palestynę i Irak.
"Zapiski wojenne z Iraku" powstawały w okresie przygotowywania się Wojska Polskiego do rozprawy z Niemcami.
Jest to dziennik młodego oficera, Krechowiaka, opisujący fragmentarycznie, na bieżąco, fakty z codziennego życia na pustyni, daleko od domu rodzinnego i Ojczyzny.
"Zapiski wojenne z Iraku" przygotowane zostały do druku przy współudziale Autora, z niewielkimi zmianami, z zachowaniem autentycznego zapisu codziennych wydarzeń.
Dla ukazania historycznego tła wojennych zapisków dołączona została jako wprowadzenie karta z dziejów l Pułku Ułanów Krechowieckich.
Książka "Zapiski wojenne z Iraku" ukazuje nieznany okres życia księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego, którego znamy dzisiaj przede wszystkim jako świadka, kapłana, kapelana Pomordowanych na Wschodzie.
Redakcja Wydawnictwa "SOLI DEO" im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

strona redakcyjna

fragment tekstu

notka

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /chicago/linki2.php on line 44Powrót