Zrodlo - informacje o książce

Zapiski wojenne z Iraku

ks. Zdzisław Peszkowski

strona redakcyjna:

Opracowanie redakcyjne
Iwona Czarcińska Anna Rastawicka

Opracowanie graficzne
Bogdan Żukowski

Skład i łamanie
Elżbieta Fajdek

Copyright by ks. Zdzisław J. Peszkowski, Warszawa 2004

Zdjęcia ze zbiorów ks. Zdzisława J. Peszkowskiego.
We wprowadzeniu historycznym
wykorzystano zdjęcia z książki A. Suchcitza
"Dzieje l Pułku Ułanów Krechowieckich 1941-1947",
Londyn 2002

ISBN 83-7031-404-X

APOSTOLICUM
Wydawnictwo Księży Pallotynów
Prowincji Chrystusa Króla
ul. Wilcza 8
05-091 Ząbki
tel. (0-22) 771-52-00,11

ISBN 83-88202-24-3

SOLI DEO
Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego ul. Dziekania l 00-279 Warszawa tel./fax (0-22) 831-61-51

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

notka

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /chicago/linki2.php on line 44Powrót