Zrodlo - informacje o książce

Biblijna historia zbawienia

ks. Tomasz Jelonek

strona redakcyjna:

Copyright Wydawnictwo WAM, Kraków 2004

Redakcja
Renata Jasnos

Projekt okładki
Paweł Sepielak

Cytaty biblijne przytoczone za przekładem Biblii Tysiąclecia wyd. II.
Wyjątkiem są cytaty na stronach: 40, 127, 153-154.

ISBN 83-7318-283-7

NIHIL OBSTAT. Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego,
Krzysztof Dyrek SJ, prowincjał.
Kraków 26 stycznia 2004 r., l.dz. 22/04.

Wydanie piąte, poprawione, uzupełnione

WYDAWNICTWO WAM
ul. Kopernika 26-31-501 KRAKÓW
tel. (012) 62 93 200 • fax (012) 429 50 03
e-mail: wam@wydawnictwowam.pl

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót