Zrodlo - informacje o książce

Biblijna historia zbawienia

ks. Tomasz Jelonek

fragment tekstu:

(...)
BIBLIJNA KONCEPCJA ZBAWIENIA
Zbawienie jest głównym tematem Pisma Świętego. Biblijna koncepcja zbawienia umieszcza zbawcze interwencje Boga w ramach historii człowieka. Pismo Święte przedstawia zatem dzieje zbawczych kontaktów Boga z człowiekiem. Kontakty te dokonują się w konkretnych momentach ludzkiej historii i rozwijają się w czasie. Dlatego naszym celem będzie ukazanie treści Pisma Świętego w przekroju historycznym.
Konstytucja Soboru Watykańskiego Drugiego o Objawieniu Bożym Dei Verbum uczy: Przez Objawienie Boże zechciał Bóg ujawnić i oznajmić siebie samego i odwieczne postanowienie swej woli o zbawieniu ludzi.
Boże Objawienie ukazuje Boga, ale nie jest tylko źródłem dla zdobycia przez człowieka nowej wiedzy. Przede wszystkim mówi ono człowiekowi o zbawczej woli Boga i poucza o tym, co do zbawienia ma prowadzić. Księgi biblijne w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez Pismo Święte utrwalona dla naszego zbawienia. Bóg uczy o zbawieniu, oznajmia zbawienie.
ZBAWIENIE

strona redakcyjna

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót