Zrodlo - informacje o książce

Przesłanie Ojca Pio - materiały z sympozjum 26-27 października 1998 r.

Aleksander Horowski OFMCap (red.)

strona redakcyjna:

Redakcja dwumiesięcznika
"Głos Ojca Pio", Kraków 2004

Redakcja naukowa:
Aleksander Horowski OFMCap.

Korekta:
Jolanta Wiecha

Projekt okładki:
Jarosław Pawlak
Edward Augustyn

Fotografie:
Archiwum Postulacji Sprawy Kanonizacyjnej Ojca Pio
- San Giovanni Rotondo
Paweł Borek OFMCap.
ISBN 83-89307-45-6
Za pozwoleniem władz zakonnych:

Imprimi potest
Kraków, dnia 15. 02. 1999 roku.
Ryszard Modelski OFMCap., prowincjał
L. dz. 080/99

Przygotowanie komputerowe:
Studio Format, Kraków,
tel. (+12) 267-19-73

Druk: Perfekt Sp. z o.o.,
ul. Bronowicka 63, Kraków,
tel.(+12) 636-17-96

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót