Zrodlo - informacje o książce

Między potępieniem a Zbawieniem - myślenie religijne ks.J.Tischnera

ks. Jarosław Jagiełło, ks. Władysław Zuziaka (red.)

strona redakcyjna:

Copyright Wydział Filozoficzny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków 2003

Projekt okładki:
Olgierd Chmielewski

Fot. na okładce:
Paweł Jaroszewski

Fot. na wkładce:
Stanisław Bachleda-Curuś (fot. 4-6, 8),
Daniel Malak (fot. 1-3, 7, 9-13)

Redaktor odpowiedzialny:
Michał Romanek

Adiustacja:
Wojciech Bonowicz

Korekta i indeks:
Barbara Gąsiorowska

Łamanie:
Agnieszka Szatkowska-Malak

Teksty zawarte w niniejszej książce przedstawione zostały podczas konferencji "Myślenie religijne ks. Józefa Tischnera" zorganizowanej przez Wydział Filozoficzny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 09-05.2003 w ramach Dni Tischnerowskich.
Publikacja dofinansowana przez Komitet Badań Naukowych

ISBN 83-240-0437-8

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak,
ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków. Wydanie I, 2004.
Druk: Drukarnia Kolejowa Kraków, ul. Bosacka 6, Kraków.
Zamówienia: Dział Handlowy, 30-105 Kraków, ul. Kościuszki 37
Bezpłatna infolinia: 0800-130-082
Zapraszamy do naszej księgarni internetowej: www.znak.com.pl

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót