Zrodlo - informacje o książce

Między potępieniem a Zbawieniem - myślenie religijne ks.J.Tischnera

ks. Jarosław Jagiełło, ks. Władysław Zuziaka (red.)

notka:

"Właśnie w dziedzinie myśli religijnej Tischner był umysłem naprawdę oryginalnym".
Jarosław Gowin, Religia i ludzkie biedy)
Podczas zorganizowanych w 2003 roku trzecich Dni Tischnerowskich odbyła się konferencja naukowa poświęcona myśleniu religijnemu ks. Józefa Tischnera. Jej pierwsza część dotyczyła "Wiary poszukującej rozumienia", druga zaś "Wiary ewangelicznej w Kościele". W niniejszej książce zebrano teksty wystąpień z obu sesji, jak również zapis towarzyszących im dyskusji.
W Wydawnictwie Znak ukazały się również teksty z wcześniejszej konferencji, poświęconej myśli filozoficznej Józefa Tischnera - Pytając o człowieka (2001). Sesja naukowa zaplanowana na rok 2004 będzie dotyczyć refleksji autora Polskiego kształtu dialogu nad życiem publicznym.

strona redakcyjna

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót