Zrodlo - informacje o książce

Modlitwy za Ojczyznę

ks. Wacław Piszczek CM

wstęp:

(...)
Chrześcijanin jest pielgrzymem zmierzającym do Boga. Wędrówki do niebieskiej ojczyzny dokonuje przez ziemską ojczyznę. Kształuje swoją postawą wobec ziemskiej ojczyzny zapatrzony w swego Boskiego Mistrza, którego stara się naśladować. Jezus Chrystus jest dla nas wzorem miłości do ojczyzny. Ewangelia ukazuje stosunek Chrystusa do kraju, który wybrał sobie na ziemską ojczyznę oraz na Jego uczuciową więź z nim. Idąc za Jezusem chrześcijanin również darzy miłością swoją ojczyznę. Wypełnia wobec niej swoje obowiązki. Stara się dla niej uzyskać błogosławieństwo Boże. Czyni to przez modlitwę i pracę spełniając swoje obywatelskie obowiązki i prawa. Dzieje Polski przypominają nam, że nieustannie trzeba się modlić za ojczyznę, aby biegła ku przyszłości drogą Bożych przykazań, które są źródłem prawdziwego pokoju i szczęścia.
Niech ten zbiór modlitw będzie pomocą do realizacji miłości wobec ojczyzny oraz wywiązania się z obowiązków wobec niej.
Wszystkim autorom tekstów składam serdeczne podziękowanie staropolskim zwrotem: "Bóg zapłać".
ks. Krzysztof Tadeusz Sojka

strona redakcyjna

fragment tekstu

spis treci (lub pocztek spisu treci)Powrót