Zrodlo - informacje o książce

Modlitwy za Ojczyznę

ks. Wacław Piszczek CM

spis treści:


Wstęp
I. Modlitwy za ojczyznę
II. Litania narodu polskiego
III. Modlitwy za ojczyznę i prezydenta
IV. Za wstawiennictwem Maryi
V. 'Przez przyczynę œwiętych
VI. Modlitwy Jana Pawła II
VII. Wezwania za ojczyznę
do Modlitwy Wiernych
VIII. Obywatelski rachunek sumienia
IX. Poezja patriotyczna

strona redakcyjna

wstp (lub pocztek wstpu)

fragment tekstuPowrót