Zrodlo - informacje o książce

Modlitwy za Ojczyznę

ks. Wacław Piszczek CM

strona redakcyjna:

Opracowanie graficzne
KS. WACŁAW PISZCZEK CM

ISBN - 83-86231-76-9

DRUK
Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy
ul. Stradom 4, 31-058 Kraków

wstp (lub pocztek wstpu)

fragment tekstu

spis treci (lub pocztek spisu treci)Powrót