Zrodlo - informacje o książce

Modlitwy za Ojczyznę

ks. Wacław Piszczek CM

fragment tekstu:

(...)
I MODLITWY ZA OJCZYZNĘ
1.1. MODLITWA
Boże, Ojcze nasz i Opiekunie, błogosław Ojczyźnie naszej. Wspieraj wszystkich łaską i mocą, by pracą swoją powiększali jej dobrobyt. Wspomagaj, o Panie, Ojczyznę naszą i spraw, by panowały w niej po wsze czasy pokój, sprawiedliwość, miłość, zgoda braterska i szczęście społeczne. Amen.
Skarbiec modlitw i pieśni, Katowice, 1992, 33, poprawionej
1.2. ZA OJCZYZNĘ
Boże, Ojcze wszystkich narodów, błogosław Ojczyźnie naszej. Dodaj nam łaski i sił, abyśmy poprzez modlitwę i pracę wspierali swoją Ojczyznę i byli zdolni dla niej do poświęcenia wszystkiego.
Wspieraj Boże Wszechmocny Ojczyznę naszą i spraw, aby cieszyła się ona dobrobytem i pokojem społecznym osiągniętym przy pomocy sprawiedliwości i miłości społecznej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
/oparta na Skarbcu modlitw i pieśni, Katowice, 1981, 551
1.3. MODLITWA ZA OJCZYZNĘ LUB ZA MIASTO
Boże, Ty rządzisz całym światem, przyjmij łaskawie prośby, które zanosimy za naszą ojczyznę (nasze miasto), niech dzięki mądrości rządzących i uczciwości obywateli panuje zgoda i sprawiedliwość, abyśmy żyli w pokoju i dobrobycie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. /Mszał Rzymski dla Diecezji Polskich, Poznań, 1986, 145"/
1.4. MODLITWA Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie, otaczaj Twą nieustanną opieką naszą Ojczyznę, a światłem Twojej mądrości oświecaj wszystkich, którzy nią rządzą. Daj im poznać, co służy dobru ludu i dopomóż, aby Twą mocą wykonali to, co prawe. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. /Katechizm Katolicki, Katowice, 1957, 2501
1.5. MODLITWA ZA RZĄDZĄCYCH
PAŃSTWAMI
Wszechmogący, wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serca i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów; wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów, a religia cieszyła się wolnością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. /Mszał Rzymski dla Diecezji Polskich, Poznań, 1986, 145"/ 6
1.6. MODLITWA ZA ZGROMADZENIE PRZEDSTAWICIELI NARODÓW
Boże, Ty w niewidzialny sposób rządzisz światem, wejrzyj na zgomadzonych przedstawicieli narodów i udziel im ducha Twojej mądrości, aby ich postanowienia były zgodne z Twoją wolą i zmierzały do wspólnego dobra i pokoju narodów. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. /Mszał Rzymski dla Diecezji Polskich, Poznań, 1986, 146"/
1.7. MODLITWA ZA GŁOWĘ PAŃSTWA Wszechmogący Boże, od Ciebie zależy wszelka
ludzka władza, wspieraj swojego sługę N., Którego postawiłeś na czele naszego kraju, spraw, aby spełniając swoje obowiązki kierował się Twoją wolą i zapewnił powierzonemu sobie ludowi wolność i pokój. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. /Mszał Rzymski dla Diecezji Polskich, Poznań, 1986, 146"/

(...)

strona redakcyjna

wstp (lub pocztek wstpu)

spis treci (lub pocztek spisu treci)Powrót