Zrodlo - informacje o książce

TWARDA Najtrudniejsze stronice Starego Testamentu

Zenon Ziółkowski

wstęp:

(...)
Nazwisko Zenona Ziółkowskiego dobrze znane jest wśród polskich biblistów, jak i wśród szerokich kręgów czytelników jego książek, do których to czytelników ja również się zaliczam. Kiedy kilka lat temu dotarła do moich rąk książka Najtrudniejsze stronice Biblii (Warszawa 1997), od razu stała się dla mnie fascynującą lekturą. Autor bowiem podjął trudne tematy i problemy biblijne, od wieków intrygujące umysł człowieka, przedstawiając je ze znawstwem, ciekawym i komunikatywnym językiem.
Tym razem daje nam nową książkę pt. Najtrudniejsze stronice Starego Testamentu. Swoje rozważania rozpoczyna od wyjaśnienia słowa "księga" w sensie biblijnym, omawia pojęcie przymierza i zastanawia się nad pochodzeniem Biblii. Wprowadza czytelnika w niezwykłą przygodę intelektualną i poznawczą, jaką jest poznanie i wyjaśnianie Pisma Świętego, zwłaszcza jego najtrudniejszych stronic. Podjęty przez niego trud prowadzi do lepszego poznania Biblii, a przez to samo do lepszego poznania samego Chrystusa. Szeroko traktuje o pochodzeniu ksiąg świętych, rozprawiając się z interpretacjami naturalistycznymi natchnienia i Objawienia Bożego. Dużo miejsca poświęca też tłumaczeniom Pisma Świętego na język polski. Stawia intrygujące pytanie: jak powstała Biblia? - i stara się na nie odpowiedzieć profesjonalnie i przekonująco. Niejeden współczesny chrześcijanin staje bezradny wobec tego pytania, nie znajdując na nie adekwatnej odpowiedzi poza mglistymi nieraz intuicjami. Autor ukazuje długi i bardzo skomplikowany literacki proces powstawania Biblii, który nie ma analogii w literaturze nowożytnej, gdzie zwykle księga jako produkt literacki jest w całości dziełem autora, któremu się ją przypisuje. W wypadku Biblii mamy do czynienia z tradycjami ustnymi, źródłami pisanymi, autorami, kompilatorami, interpretatorami, glosami, interpolacjami itd., itp. U podstaw tego procesu znajduje się zbawcza inicjatywa Boga, który pragnie objawić się człowiekowi, obdarzając wybranych przez siebie ludzi charyzmatem natchnienia i pobudzając ich do spisania historii zbawienia ukazanej w świętych tekstach. Rezultatem tej przedziwnej współpracy jest Biblia, księga na wskroś boska i ludzka zarazem.

strona redakcyjna

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót