Zrodlo - informacje o książce

TWARDA Najtrudniejsze stronice Starego Testamentu

Zenon Ziółkowski

notka:

Zenon Ziółkowski
W Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie otrzymał licencjat nauk biblijnych (1959-1962), specjalizując się w historii Starego Testamentu i archeologii biblijnej. Studia te uwieńczył podróżą po krajach Bliskiego Wschodu (Egipt, Liban, Syria, Jordania, Izrael), przebywając kilka miesięcy w Ziemi Świętej. Owocem jego pracy i doświadczeń są liczne artykuły, a zwłaszcza popularnonaukowe książki:
• Spotkania z Biblią (1969 i 1971);
• Najtrudniejsze stronice Biblii (1989, 1994, 1997; tłum. na język czeski: Nejteźśi stranky Bibie, 2001);
• Biblia - Księga Boga i człowieka (1995) - wyróżniona przez redakcję "Ruchu Liturgicznego i Biblijnego" jako jedna z najlepszych książek biblijnych roku.
Tym razem Zenon Ziółkowski wraca do "Najtrudniejszych stronic.,.", ale Starego Testamentu, stosując tę samą formę literacką pytań i odpowiedzi, tworząc nowy komentarz do tekstów biblijnych, rozpatrując - dzięki zatrzymaniu się na Starym Testamencie - więcej pytań, a odpowiedzi ukierunkowując wyraźniej do Nowego Testamentu, który opracowuje w osobnym tomie Najtrudniejsze stronice Nowego Testamentu.
Oto niektóre tytuły prawie stu odcinków:
• Księga bez błędu?
• Czy w Biblii są mity?
• Glina, muł czy proch ziemi?
• Żebro Adamowe
• Odkrywanie stworzenia w ewolucji
• Dlaczego kobieta!
• Czy znaleziono potop?
• Kłopoty ojcowskie Abrama
• Za dużo plag egipskich...
Elizeusz na wozie ognistym "Dziewczyna" proroka Izajasza Jeremiasz - prorok "zdrajca"? Jonasz połknięty przez rybę? Czy Hiob miał na myśli reinkarnację? Tajemniczy Syn Człowieczy

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót