Zrodlo - informacje o książce

Czytać Biblię dziś

Ernesto Borghi

strona redakcyjna:

Tytuł oryginału
Leggere la Bibbia oggi. Dal testo alla vita

Tłumaczenie
Joanna Chapska

Redaktor naukowy
ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz SAC

Redaktor prowadzący
ks. Tomasz Mioduszewski SAC

Projekt okładki
Bogdan Żakowski

Redakcja techniczna
Bogumiła Szczupakowska

ISBN 83-7031-370-1

APOSTOLICUM

Wydawnictwo Księży Pallotynów
Prowincji Chrystusa Króla
ul. Wilcza 8, 05-091 Ząbki
tel. (0-22) 771-52-00, 11; fax (0-22) 771-52-07
księgarnia internetowa:
www.apostolicum.pl
info@apostolicum.pl

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót