Zrodlo - informacje o książce

Czytać Biblię dziś

Ernesto Borghi

notka:

Biblia wraz z- całą spuścizną grecko-łacińską stanowi jeden z fundamentów kultury zachodniej. Nikt, bez względu na to, jakie jest jego życie i cały bagaż doświadczeń, nie .może pozostać obojętny na jedno z największych źródeł mądrości śródziemnomorskiej kultury, jeśli chce swe życie przeżywać godnie i nadać mu właściwy sens.
Niniejsza książka zawiera wypowiedzi uznanych biblistów i intelektualistów żydowskich, katolickich i protestanckich, zaprezentowane podczas zjazdu w Lugano (marzec 2000 r.) pod hasłem: Czytać Biblię dziś. Od stów po życie codzienne.
Przedstawiciele różnych religii i kultur poczuli się wezwani słowami Biblii. Oddając się w służbę jej tekstu z naukowym podejściem i humanistyczną pasją referowali swoje egzegetyczne i hermeneutyczne poszukiwania. Różnice kulturowe i religijne, jakie ich dzieliły, wzbogaciły tylko spotkanie. Referujący zaproponowali częściową odpowiedź na pytanie: co znaczy czytać Biblię dziś?
Z Przedmowy Ernesto Borghi

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /chicago/linki2.php on line 44Powrót