Zrodlo - informacje o książce

Biblia w opowieściach

-

strona redakcyjna:

First published 1978
under the title The All Colour Book of Bible Stories
by Dean, part of Egmont Books Limited
239 Kensington High Street, London W8 6SA

Copyright 1978 Egmont Books Limited Polish language translation
Copyright 1996 Egmont Books Limited
Copyright for the Polish-language edition
Copyright by Podsiedlik-Raniowski i Spółka - sp. z o.o. Poznań 1996, 2003 All rights reserved

ISBN 83-7341-326-X

60-171 Poznań
ul. Żmigrodzka 41/49
tel. (0-61) 867-95-46, fax (0-61) 867-68-50
e-mail: office@priska.com.pl
www.priska.com.pl

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót