Zrodlo - informacje o książce

Jezusowe pytania - kazania pasyjne (książka)

ks. Teodor Szarwark

notka:

Składa się z 7 pytań, rozważań nad Pismem św., a dokładnie nad fragmentami Ewangelii dotyczącymi Męki Pańskiej: "A Jezus wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: Kogo szukacie?"; "Boże mój. Boże mój, czemuś mnie opuścił?". 14 x 20 cm, str. 48

Tematy kazań:
Pierwsze pytanie: Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: Szymonie śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać (Mk 4, 37)
Drugie pytanie: A Jezus wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: Kogo szukacie? (J 18, 4)
Trzecie pytanie: A Jezus rzekł do niego: Przyjacielu, po coś przyszedł? Judaszu pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? (Łk 22, 48; Mt 26, 50)
Czwarte pytanie: Czyż nie mam pić kielicha, który mi podał Ojciec? (J 18, 11)
Piąte pytanie: Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij. Co było złego. A jeżeli dobrze to dlaczego mnie bijesz? (J 18, 23)
Szóste pytanie: Jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? (Łk 23, 31)
Siódme pytanie: Boże mój. Boże mój, czemuś mnie opuścił? (Mt 22, 46)

(Rh)Powrót