Zrodlo - informacje o książce

Funkcje i znaczenie misji kanonicznej w strukturze władzy kościelnej (książka)

-

notka:

Praca habilitacyjna pisana w Papieskiej Akademii Teologicznej.

(Rh)Powrót