Zrodlo - informacje o książce

Biskup - Pelczar

Marian Ludwicki

notka:

Książka przybliża postać św. bpa. Józefa Sebastiana Pelczara. Daje odpowiedź na pytanie o sekret jego świętości - jest nim modlitwa. Konsekwentna i heroiczna realizacja planu życia duchowego zdecydowały, że to drugi, po św. Stanisławie , kanonizowany biskup polski. Esej uzupełniają dwie medytacje bpa Pelczara z "Rozmyślań o życiu kapłańskim."
(Rh)Powrót