Zrodlo - informacje o książce

Pod krzyż Twój pójdę - drogi krzyżowe

ks. Krzysztof Kośka

strona redakcyjna:

Copyright Wydawnictwo WAM, 1999, 2003
DROGA KRZYŻOWA DLA DOROSŁYCH
Dekalog i przykazania miłości

Redakcja
Barbara Borowska

Projekt okładki
Andrzej Sochacki

ISBN 83-7097-545-3
Wznowienie II, 2000, 2003
WYDAWNICTWO WAM
ul. Kopernika 26 • 31-501 KRAKÓW
tel. (012) 429 18 88 • fax (012) 429 50 03
e-mail: wam@wydawnictwowam.pl

DZIAŁ HANDLOWY
tel. wew. 322. 348, 366 • fax (012) 430 32 10
e-mail: handel@wydawnictwowam.pl
Zapraszamy do naszej KSIĘGARNI INTERNETOWEJ
http://WydawnictwoWam.pl

Druk i oprawa:
Drukarnia Wydawnictwa WAM
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków

fragment tekstuPowrót