Zrodlo - informacje o książce

Pod krzyż Twój pójdę - drogi krzyżowe

ks. Krzysztof Kośka

fragment tekstu:

(...)
Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł Z Egiptu, z domu niewoli... Przez Jezusa Chrystusa wyprowadziłeś nas, Boże Ojcze, z niewoli grzechu. Dokonało się to przez Jego mękę i śmierć na krzyżu. On ucząc nas posłuszeństwa względem Ciebie, Ojcze, który jesteś w niebie, pragnie, abyśmy zachowywali Twoją naukę, spełniali Twoją wolę. Objawiłeś nam ją w przykazaniach, które u stóp góry Synaj Mojżesz przekazał ludowi. Jezus, Twój Syn, pouczył nas, że trzeba wypełnić je do końca - On sam powiedział, że przyszedł po to, aby wypełnić prawo przez Ciebie objawione.
Pragniemy się uczyć od Jezusa wypełnienia Twojego prawa, Ojcze. Idąc śladami Drogi Krzyżowej chcemy zastanowić się nad przykazaniami pozostawionymi przez Ciebie.
STACJA I. JEZUS SKAZANY PRZEZ PIŁATA
Nie będziesz miał Bogów cudzych przede Mną. Skłonności naszej upadłej natury chcą na pierwszym miejscu postawić to, co wydaje się być konieczne w naszym życiu doczesnym:

strona redakcyjnaPowrót