Zrodlo - informacje o książce

Jezus żyje - homilie niedzielne na rok C

ks. Zdzisław Wietrzak SJ

wstęp:

(...)
PRZEDMOWA
To już trzecie z kolei propozycje homilii i komentarzy liturgicznych - po roku A i B. Dziękuję Szanownemu Czytelnikowi za chęć korzystania z nich, a jeśli jest z nami od początku, to tym większa niech będzie chwała Boża.
Chwała Boża... Chwała Bogu w Trójcy Świętej. Chwała Miłosierdziu Bożemu. Cześć dla Niepokalanej. Nam zaś -radość codzienna mimo doświadczeń i zbawienie wieczne. Oto cel naszego życia. Oto także cel tych szkiców, układanych w ramach przeżywanego roku liturgicznego. Osobiście dziękuję Bogu, że dane mi było przeżywać go także w szkole św. Ignacego, potem na oazach młodzieżowych i rodzinnych, w grupach modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym, a przez ostatnie lata - także w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Echem tych doświadczeń jest niniejsza praca. Za to wszystko - chwała Panu.
Autor
Kraków, 3 lipca 2003 r.
W dniu święta św. Tomasza Apostoła.
(...)

strona redakcyjna

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót