Zrodlo - informacje o książce

Jezus żyje - homilie niedzielne na rok C

ks. Zdzisław Wietrzak SJ

strona redakcyjna:

Wydawnictwo WAM, 2003

Redakcja
Urszula Racułt

Projekt okładki
Andrzej Sochacki

ISBN 83-7318-291-8

NIHIL OBSTAT.
Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego,
ks. Krzysztof Dyrek SJ, prowincjał.
Kraków, 25 września 2003 r., l.dz. 211/03.

WYDAWNICTWO WAM
ul. Kopernika 26-31-501 KRAKÓW
tel. (012) 429 18 88
fax (012) 429 50 03
e-mail: wam@wydawnictwowam.pl

DZIAŁ HANDLOWY
tel. (012) 429 18 88 wew. 322, 348, 366, (012) 423 75 00
fax (012) 430 32 10
e-mail: handel@wydawnictwowam.pl

Zapraszamy do naszej KSIĘGARNI INTERNETOWEJ:
http://WydawnictwoWam.pl

Druk i oprawa:
Drukarnia Wydawnictwa WAM
ul. Kopernika 26-31-501 Kraków

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót