Zrodlo - informacje o książce

5x7 pomysłów na nabożeństwa dla rodzin - na cały rok kościelny

Willi Hoffsummer

strona redakcyjna:

Tytuł oryginału:
5x7 Ideen fur Familiengottesdienste durch das Kirchenjahr

Copyright 2001 Matthias-Grunewald-Verlag, Mainz

Copyright for the Polish edition
by Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2003

Tłumaczenie
Alicja Makowska

Redakcja i korekta
Barbara Rabajczyk

Projekt okładki
Justyna Kułaga-Wytrych

Redakcja techniczna
Marcin Satro

ISBN 83-7224-603-3

WYDAWNICTWO "JEDNOŚĆ"
25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II nr 4
Dział sprzedaży tel. (0-41) 344-98-63

Redakcja tel. (0-41) 368-11-10
www.jednosc.com.pl
e-mail: jednosc@jednosc.com.pl

drukarnia
JEDNOŚĆ


wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót