Zrodlo - informacje o książce

5x7 pomysłów na nabożeństwa dla rodzin - na cały rok kościelny

Willi Hoffsummer

fragment tekstu:

(...)
Skróty
P. - Prowadzący nabożeństwo M. - Mówiący / mówiąca
PIĘĆ ZABAW SŁOWNYCH
Zabawy słowne mają tę zaletę, że z jednej strony służą jako rozważanie, z drugiej zaś pociągają dzieci i młodzież do czynnego włączenia się w nabożeństwo. Byłoby pięknie pracować dalej razem z nimi nad przedstawionym tekstem albo, jeżeli macie czas, całkowicie go wspólnie opracować.
Jeśli dzieci i młodzież nie mają odpowiedniego doświadczenia, konieczne jest wcześniejsze przeprowadzenie prób na miejscu i z mikrofonem! Ważne są szczególnie przerwy, których Duch Święty potrzebuje, aby móc w nas zadziałać. Zabawy słowne, w których biorą udział dorośli, nabierają innego znaczenia w oczach wspólnoty.
1. Dziecię - położone na słomie
(Adwent / Boże Narodzenie)
Przygotowanie
Pusty żłób, do którego każdy przemawiający wkłada wiązkę słomy; ewentualnie dla każdego na końcu nabożeństwa trochę słomy związanej czerwoną nitką (czerwona nić wyznacza nam szlak na cały następny rok, abyśmy szli za Jezusem) albo gwiazdka ze słomy.
Czytania
Flp 2,5-9a: Uniżył się aż do śmierci krzyżowej;
Adwent: Mt 1,18-25: Dziewica porodzi Syna;
Boże Narodzenie: Łk 2,1-14: ...i położyła Go w żłobie.
Zabawa słowna
Prowadzący: Jakże często nie dostrzegamy drobnostek, które mogą nam otworzyć oczy na Boże tajemnice. Na przykład zwykle nie zauważamy słomy w żłobie.

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót