Zrodlo - informacje o książce

Współcześni odmawiają różaniec

praca zbiorowa

spis treści:

Słowo wstępne

Tajemnice radosne
Janusz Poniewierski
Elżbieta Sujak
o. Leon Knabit OSB
Aneta Kania
ks. Teofil Siudy
Johannes Zopp
s. Józefa Wątroba
o. Wiesław Murawiec OFM

Tajemnice światła
Michał Płoski
ks. Edward Staniek
ks. Roman Pindel
Ludmiła Grygiel
Marek Skwarnicki
Mieczysław Stachura
Janusz Kościński
Tadeusz A. Janusz

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

notkaPowrót