Zrodlo - informacje o książce

Współcześni odmawiają różaniec

praca zbiorowa

strona redakcyjna:

Redakcja
Wydawnictwo SALWATOR

Współpraca
Izabela Bobbe
Edyta Manecka-Sztok

Redakcja techniczna i przygotowanie do druku
Grzegorz Sztok

Projekt okładki
Wydawnictwo SALWATOR

Imprimi potest
ks. Jerzy Madera SDS. prowincjał
1. dz. 442/P/2003
Kraków, dnia 25 sierpnia 2003 r.
2003 Wydawnictwo SALWATOR

ISBN 83-89289-11-3

Wydawnictwo SALWATOR
ul. św. Jacka 16, 30-364 Kraków
tel. (0-12) 260-60-80, fax (0-12) 269-17-32
e-mail: wydawnictwo@salwator.com
www.salwator.com

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót