Zrodlo - informacje o książce

Współcześni odmawiają różaniec (książka)

praca zbiorowa

notka:

Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia.
Jan Paweł II, ROSARIUM VIRGINIS MARIE

strona redakcyjna

wstp (lub pocztek wstpu)

fragment tekstu

spis treci (lub pocztek spisu treci)Powrót