Zrodlo - informacje o książce

Trudna wiara - Postacie starego Testamentu

Bruno Maggioni

strona redakcyjna:

Tytuł oryginału:
La difficile fede
Figurę dell'Antico Testamento

Copyright 2002 Ancora S.r.l.
Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo "Jedność", Kielce 2003

Przekład z włoskiego
Dariusz Chodyniecki

Redakcja i korekta
Zofia Korzeńska

Redakcja techniczna
Marcin Satro

Projekt okładki
Justyna Kulaga-Wytrych

ISBN 83-7224-690-4

WYDAWNICTWO "JEDNOŚĆ"
25-013 Kielce,
ul. Jana Pawła II nr 4
Dział sprzedaży tel. (0-41) 344-98-63
Redakcja tel. (0-41) 368-11-10
www.jednosc.com.pl
e-mail: jednosc@jednosc.com.pl

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót