Zrodlo - informacje o książce

Trudna wiara - Postacie starego Testamentu

Bruno Maggioni

notka:

z Biblią w Trzecie Tysiąclecie
"Czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie?" (Wj 17,7). "Wybacz, Panie mój! Jeżeli Pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, co się nam przydarza?" (Sdz 6,13). Wiara Izraela nie jest łatwa. Często przeżywa trudności nie z powodu abstrakcyjnych rozumowań, ale z powodu wydarzeń historii, które wydają się przeczyć obietnicom Pana. W doświadczeniu opuszczenia wiara nie zanika: jest poddawana próbom. Nie zostaje ona pokonana, ale oczyszczona. Autor, z mądrością nauczyciela, wiedzie czytelnika po trudnej drodze wiary biblijnych postaci, prowadząc go do odkrycia, że najlepiej stawać przed Bogiem - którego postępowanie często wydaje się tajemnicze i niezrozumiałe - w postawie pełnego zaufania.
Bruno Maggioni, włoski kapłan z diecezji Como, studiował teologię i nauki biblijne na Uniwersytecie Gregoriańskim i w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Jest wykładowcą na Wydziale Teologicznym Północnych Włoch i na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie oraz redaktorem naczelnym "La rivista del clero italiano". Autor licznych publikacji z egzegezy i teologii biblijnej.

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót