Zrodlo - informacje o książce

Apostoł Jedności - myśli Jana Pawła II w wyborze Jerzego Klechty

Jerzy Klechta (opr.)

wstęp:

(...)
Każda próba przybliżenia polskiemu Czytelnikowi myśli Jana Pawła II jest rzeczą niezwykle pożyteczną. Ojciec Święty jak wielki prorok naszych czasów ma wiele do powiedzenia zagubionemu i osamotnionemu człowiekowi na progu XXI wieku.
Redaktor Jerzy Klechta dokonał wyboru wypowiedzi Papieża dotyczących jedności. Jakże to bardzo trafny wybór tematyczny. Przecież ta jedność jest stale zagrożona, a jednocześnie Ewangelia to przede wszystkim program zjednoczenia człowieka z Bogiem i z drugim człowiekiem. "Kościół - mówi Ojciec Święty - ma być domem i szkołą komunii.

strona redakcyjna

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót