Zrodlo - informacje o książce

Apostoł Jedności - myśli Jana Pawła II w wyborze Jerzego Klechty

Jerzy Klechta (opr.)

spis treści:

Jedność Europy
Jedność w miłości, prawdzie, cierpieniu, śmierci, w całym życiu
W jedności z rodakami
Rozważania i medytacje

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

notkaPowrót