Zrodlo - informacje o książce

Apostoł Jedności - myśli Jana Pawła II w wyborze Jerzego Klechty

Jerzy Klechta (opr.)

strona redakcyjna:

Copyright by 2003 by Księgarnia św. Jacka Sp. z o.o., Katowice

Redakcja, opracowanie graficzne, łamanie, projekt okładki:
Bożena Pietyra

Grafiki:
Jerzy Miciak

Zdjęcie na okładce:
Grzegorz Gałązka

ISBN 83-7030-245-9

Księgarnia św. Jacka Sp. z o. o.
ul. Warszawska 58 40-008 Katowice
tel.: 0 - prefiks -32/ 355 48 00 faks: 0 - prefiks - 32/ 355 8130
kontakt z redakcją: redakcja@ksj.pl
księgarnia internetowa: www.ksj.pl zamówienia: sklep@ksj.pl

Druk i oprawa:
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza, Cieszyn, ul. Pokoju l

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót