Zrodlo - informacje o książce

Apostoł Jedności - myśli Jana Pawła II w wyborze Jerzego Klechty

Jerzy Klechta (opr.)

notka:

"Myśli Jana Pawła II są jakby kwintesencją, summą tego, co człowiek na przestrzeni dziejów stworzył swoim umysłem, talentem, geniuszem. l chyba dlatego, kto nieco uważniej i głębiej wczytał się w poezje, rozprawy filozoficzne, encykliki i homilie Karola Wojtyły, ten wie, że nie ma końca tej lektury. Stąd raz po raz na rynku wydawniczym, nie tylko zresztą w Polsce, pojawiają się wybory Jego myśli"
- napisał we wstępie autor wyboru myśli Ojca Świętego, red. Jerzy Klechta, który wyznał też, że gdyby głos Papieża towarzyszył mu w najgorszych czasach
- od iluż uchroniłby go złych wyborów, fałszywych słów i upadków.
Któż z nas nie doświadczył w swoim życiu szczególnego przewodnictwa Papieża po drogach wiary, nadziei, miłości, sprawiedliwości, cierpienia, pojednania, miłosierdzia... i nie odczuł potrzeby ciągłego podążania za Nim?
Ufamy, że kolejny tom wyboru myśli Jana Pawła II, tak jak i poprzednie, spotka się z wielkim zainteresowaniem Państwa, by tym razem wyruszyć z Papieżem w drogę jedności.

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót