Zrodlo - informacje o książce

Apostoł Jedności - myśli Jana Pawła II w wyborze Jerzego Klechty

Jerzy Klechta (opr.)

fragment tekstu:

(...)
Budowniczy duchowej jedności
Papież Jan Paweł II w orędziu skierowanym do Europy z Gniezna - pierwszej stolicy Polski, z okazji milenium śmierci św. Wojciecha, w dniu 3 czerwca 1997 r., powiedział: "Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha". Myśl ta brzmi jak program dla coraz pełniej jednoczącej się Europy, w której mimo trudów, niepokojów i wahań nie tylko powinno, ale musi się znaleźć miejsce dla Polski, co jednoznacznie potwierdził Ojciec Święty, gdy mówił w Parlamencie Polskim: "Integracja Polski z Unią Europejską jest od początku wspierana przez Stolicę Apostolską".

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót