Zrodlo - informacje o książce

Cezary z Arles - Wielcy Ludzie Kościoła

ks. Antoni Żurek

spis treści:

Przełom epok
Człowiek wyjątkowych czasów
Biskup Arles
Duszpasterz w Arles i wikariusz apostolski
w Galii
Propagator życia monastycznego
Kaznodzieja
Bibliografia

strona redakcyjna

fragment tekstu

notkaPowrót