Zrodlo - informacje o książce

Cezary z Arles - Wielcy Ludzie Kościoła

ks. Antoni Żurek

notka:

Seria "Wielcy ludzie Kościoła" wpisuje się w model poznawczy o dużej skuteczności oddziaływania. Nie ma w niej ram czasowych, skoro objęła i Terłuliana i Karla Rahnera. Ogranicza jq instytucja Kościoła, wszakże wszechobecna w dawnych społeczeństwach europejskich i mająca odniesienie do wszystkich niemal dziedzin życia, a "ludzie Kościoła" należeli i należą do konkretnych społeczności i kultur. Na pytanie, czy seria ma objąć teologów i świętych, ludzi kształtujących myśl i postawy ortodoksyjne, czy też wejść w sferę organizacji, reform i przełamywania usankcjonowanych tradycją barier, twórcy serii opowiedzieli się za tą drugą formułą. (...) Ta otwartość na bardzo szeroko pojęty Kościół jest wartością serii, rokującą jej dużą poczyłność i poznawczą
efektywność. Prof. Jerzy Wyrozumski

Wśród milionów ludzi, którzy przeszli przez hisłorię Kościoła, jest wielu takich, którzy na tej drodze odbili jakiś znaczniejszy ślad, pozostawili jakieś swoje dziedzictwo. Najczęściej w tej historii spostrzegamy tych, którzy pełnili role przewodników lub łych, których Kościół wyniósł na ołtarze. Oni z pewnością zasługują na uwagę, ale obok nich było wielu innych, których ślad pozostał niezatarty. Seria "Wielcy ludzie Kościoła", podjęła przez Wydawnictwo WAM, w kolejnych swych niewielkich tomikach przedstawia takich właśnie ludzi. Ludzi, kłórych warto poznać, a których poznanie sprawia, że historia Kościoła staje się dla nas coraz bardziej bliska i żywa.
Ks. prof. Tomasz Jelonek

Cezary Z Arles był jednym z najwybitniejszych biskupów Galii. W swych poglądach zależny był od św. Augustyna. Jednak jego teologię potrafił w oryginalny sposób uprzystępnić swoim diecezjanom. Położył wielkie zasługi dla organizacji Kościoła, a jego talent kaznodziejski sprawił, że teksty jego homilii służyły za wzór przez wiele stuleci.

strona redakcyjna

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót