Zrodlo - informacje o książce

Przewodnik po różańcu

Jacek Bolewski SJ

wstęp:

(...)
O AUTORCe
Psycholog Dana Nemcova - autorka niniejszych refleksji - była znaną działaczką czeskiego "podziemia" w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Urodziła się 14 stycznia 1934 w mieście Most, w rodzinie nauczycielskiej. W roku 1945 jej ojciec został oddelegowany przez Ministerstwo Edukacji do miasta Chomutov, gdzie jako inspektor szkolny miał odnowić czeskie szkolnictwo na obrzeżach północno-zachodniej części kraju. W roku 1952 Dana ukończyła naukę w miejscowym gimnazjum realnym. Ojciec został tymczasem odwołany ze stanowiska, gdyż odmówił zwalniania ze szkół nauczycieli z powodu ich przekonań religijnych.
Po ukończeniu gimnazjum Dana zaczęła pracować jako nauczycielka w szkole podstawowej w miejscowości Jirkov. W roku 1953 została przyjęta na Wydział Filozofii Uniwersytetu Karola w Pradze na kierunki: psychologia i filozofia. W trakcie studiów największy wpływ na nią wywarli profesorowie Josef Stavel i Jan Patoćka, jak również kolega, a później znany filozof chrześcijański Jiri Nemec. Studia w zakresie psychologii klinicznej i dziecięcej ukończyła w roku 1958.(...)

strona redakcyjna

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót