Zrodlo - informacje o książce

Przewodnik po różańcu

Jacek Bolewski SJ

fragment tekstu:

(...)
II. TAJEMNICE ŚWIATŁA
Trwanie blisko Jezusa
Eucharystia została ustanowiona dla nas, byśmy czerpali z tego daru bez końca. Dar pozostaje niewyczerpany, skoro jest nim sam Bóg dzielący się z nami swoim wiecznym życiem. Nasze rozważanie tajemnicy przybliża do Jezusa, którego przyjęliśmy w Komunii. Jego obecność w nas nie ogranicza się do momentu, kiedy jesteśmy w kościele jako budynku. Wiara mówi, że jako chrześcijanie zawsze jesteśmy w Kościele, Ciele Chrystusa: w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy - bo jeśli można tak powiedzieć o niewidzialnym Bogu, tym bardziej możemy odnieść te słowa do Boga wcielonego, pozostającego w świecie w Kościele, którego cząstkę stanowimy. Gdy przyjmowany przez nas Jezus przenika nasze wnętrze, stopniowo przemienia On całe nasze życie. Chcemy zmieniać świat, ale zmiana musi zacząć się od przemiany nas samych. Nie dokonamy tego własnymi siłami. Przemienienie jest owocem naszej Komunii z Jezusem. Wystarczy wytrwać w jedności z Nim, zgodnie z Jego słowem: Kto trwa we Mnie,
a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. (...) Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni (J 15,5.7). Modlitwa różańcowa może być dopełnieniem naszego trwania w Chrystusie. Przecież w centrum tej modlitwy jest Jezus. Jego wysławiamy i błogosławimy, zwracając się do Maryi: błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Imię Jezus, objawione Maryi przez anioła, kryje w sobie całą tajemnicę Syna Bożego, znaczy bowiem: "Bóg zbawia". Moc tego imienia jest tak ogromna, że Apostołowie mogli dokonywać uzdrowień w imię Jezusa, wyjaśniając: / nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni (Dz 4,12). Warto pamiętać o tym w naszej modlitwie z Maryją. Gdy dochodzimy do imienia Jezus, możemy zatrzymać się przez chwilę, powtarzając je... Jezus eucharystyczny żyje w nas i zachęca do pełniejszego przyjęcia Jego bliskości: Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan (Ps 34,9).
(...)

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót