Zrodlo - informacje o książce

Listy do młodzieży

Jan Paweł II

wstęp:

(...)
22 października br. minie trzynaście lat od dnia uroczystej inauguracji Pontyfikatu Jana Pawła II. Oto podniosła chwila Mszy świętej sprawowanej na Placu św. Piotra przez dopiero co wybranego następcę Księcia Apostołów. W powietrzu brzmi jeszcze przejmujące wołanie Papieża-Polaka z jego homilii: "Nie bójcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej władzy! (...) Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek, On jeden to wie!" Jest godzina 13.20. Skończyła się Najświętsza Ofiara. Pięć minut później w oknie papieskiej biblioteki pojawia się Jan Paweł II, aby odmówić modlitwę Anioł Pański. Po niej - wśród innych - pada zdanie, skierowane do młodzieży licznie zebranej na placu: "Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieja!"
Przypominam tę chwilę, ponieważ tak daleko sięgają korzenie tego, co dopiero w późniejszym czasie przybrało kształt Światowych Dni Młodzieży, organizowanych odtąd każdego roku w Niedzielę Palmową.

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót