Zrodlo - informacje o książce

Listy do młodzieży

Jan Paweł II

spis treści:

Wprowadzenie
List apostolski do młodych całego świata z okazji
Międzynarodowego Roku Młodzieży
Orędzie na II Światowy Dzień Młodzieży
Orędzie na III Światowy Dzień Młodzieży
Orędzie na IV Światowy Dzień Młodzieży
Orędzie na V Światowy Dzień Młodzieży
Orędzie na VI Światowy Dzień Młodzieży

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstuPowrót