Zrodlo - informacje o książce

Tyle jest w Tobie - antologia wierszy o Janie Pawle II na jubileusz 25

Maria Dąbrowska (red.)

spis treści:

bp Marek Jędraszewski
Kiedy myślimy: Jan Paweł II


Więc oto idzie papież słowiański

Juliusz Słowacki
Pośród niesnasek Pan Bóg uderza

Adam Miekiewiez
"Dziady" - CZ. III (fragment)

Konstanty Ildefons Gałczyński
Modlitwa za pomyślny wybór Papieża


Wziąłeś imię Jana, wziąłeś imię Pawła

Tadeusz Zwilnian Grabowski
Imię

Jerzy Narbutt
Na wybór Papieża Polaka

Anna Pogonowska
Na wybór Jana Pawła II

Magdalena Pocgaj
Redemptoris Mater


Twoim przyjazdem przejęci

Ks. Jan Twardowski
Ojcze Święty

Wiktor Woroszylski
Na pobyt w Polsce Papieża Jana Pawła II

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

notkaPowrót