Zrodlo - informacje o książce

Tyle jest w Tobie - antologia wierszy o Janie Pawle II na jubileusz 25

Maria Dąbrowska (red.)

notka:

Ojciec Święty Jan Paweł II, Papież od 25 lat, prowadzi nawę Piotrową na przełomie tysiącleci. Otacza go miłość ludzi całego świata. Każdy na swój sposób pragnie to udokumentować. Z tej okazji Pallottinum jako wydawca Dzieł papieskich pragnie wyrazić swoją miłość do Jana Pawła II przez "słowa" poetów, oddając do rąk Czytelnika antologię wierszy o Ojcu Świętym.
Na antologię tę składa się 50 wierszy 4O polskich poetów (oraz 5 utworów dziecięcych) wybranych spośród 3000 wierszy autorstwa 1156 poetów. Zostały one opublikowane w 135 zbiorach poetyckich nadesłanych do Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie. Wyboru podjęło się dwoje "wyczulonych" poetycko ludzi: Siostra Noela Wojtatowicz - nazaretanka i ks. Arkadiusz Nocoń, pracownik Kongregacji Kultu Bożego. W antologii znalazły się utwory poetów o znanych nazwiskach i osób o dużej wrażliwości poetyckiej. Pomieszczono też wiersz biskupa poety.

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót