Zrodlo - informacje o książce

Eucharystia i Kapłan Nierozłącznie Zjednoczeni Miłością Bożą

Maria Dąbrowska (red.)

wstęp:

Watykan, 31 maja 2003 r. Święto Nawiedzenia NMP


Ekscelencjo!

Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Modlitwy o Świętość Kapłanów Kongregacja ds. Duchowieństwa pragnie zwrócić uwagę na ogłoszoną niedawno encyklikę Ecclesia de Eucharistia, którą Ojciec Święty Jan Paweł II w tym roku przekazał Kościołowi i kapłanom zamiast listu, jaki zazwyczaj kierował do nich z okazji Wielkiego Czwartku.
Postanowiono więc, w nawiązaniu do tego znaczącego dokumentu, zachęcić Waszą Ekscelencję do uczynienia wszystkiego, aby wspomniany Dzień był przeżywany w intensywnym klimacie adoracji i modlitwy skoncentrowanej na tajemnicy Najświętszego Sakramentu i aby mógł rozbudzić - zarówno w kapłanach, jak i wiernych - to "zdumienie eucharystyczne", o którym tak mówi Ojciec Święty: "To zdumienie winno zawsze odżywać w Kościele zgromadzonym na sprawowaniu Eucharystii. W sposób szczególny jednak winno towarzyszyć szafarzowi Eucharystii" (nr 5).
Zbliżający się Światowy Dzień Modlitwy, który oficjalnie wypada w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w piątek 27 czerwca br., a który będzie można ewentualnie obchodzić w innym dniu, zależnie od okoliczności diecezjalnych, stwarza wyjątkową okazję do kontemplacji Przenajświętszej Eucharystii, jako Najświętszego Serca żyjącego i prawdziwego Chrystusa, ofiarującego, przede wszystkim swoim umiłowanym kapłanom, Dar miłości miłosiernej.
Należy więc sobie życzyć, aby ten Dzień, także dzięki dłuższej adoracji Najświętszego Sakramentu, mógł się przyczynić do nowego odkrycia Mszy świętej jako ofiary oraz, w odniesieniu do niej, naszej tożsamości i posługi.
Z tej okazji Kongregacja ds. Duchowieństwa przygotowała List do kapłanów, który dołącza, jako pomoc w ich refleksji i pogłębieniu niektórych kluczowych punktów encykliki Ecclesia de Eucharistia. Biskupi -jeśli uznają to za stosowne - mogą z niego sami korzystać lub się na nim wzorować, mogą też udostępnić go wszystkim prezbiterom.
Wreszcie, należy sobie także życzyć, aby - dzięki miłości pasterskiej Waszej Ekscelen-
cji, ze względu na rozwój i obchody Światowego Dnia Modlitwy - została rozbudzona wrażliwość różnych instytucji diecezjalnych, takich jak: wspólnoty parafialne, klasztory klauzurowe, instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, jak również ruchy, stowarzyszenia, bractwa, różne grupy kościelne itd.
Dziękując za to, co Wasza Ekscelencja uczyni w tym względzie, przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia w Panu.
Bp Csaba Ternyak Sekretarz

strona redakcyjna

fragment tekstuPowrót