Zrodlo - informacje o książce

Eucharystia i Kapłan Nierozłącznie Zjednoczeni Miłością Bożą

Maria Dąbrowska (red.)

strona redakcyjna:

Tytuł oryginału: L'Eucaristia e il Sacerdote:
insepara-bilmente uniti dall' Amore di Dio
L'Osservatore Romano, s. 6 (l3.VI.2003)

Tłumaczenie z jęz. włoskiego: ks. Janusz Królikowski
Projekt okładki: s. Miriam Studzińska SAC
Redakcja: Maria Dąbrowska

Copyright dla tekstu w jęz. polskim: Pallottinum, Poznań 2003

ISBN 83-7014-473-X

Drukarnia Pallottinum,
60-959 Poznań, ul. Przybyszewskiego 30
skr. poczt. 23,
tel. (0-61) 867-52-33; faks (0-61) 867 52 38
http://www.pallottinum.pl
e-mail: pallottinum@pallottinum.pl
Zam. 20/2003
Prot. N. 20031077


wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstuPowrót