Zrodlo - informacje o książce

Eucharystia i Kapłan Nierozłącznie Zjednoczeni Miłością Bożą

Maria Dąbrowska (red.)

fragment tekstu:

(...)

Eucharystia i służebne kapłaństwo

Ofiara eucharystyczna absolutnie potrzebuje służebnego kapłaństwa. Encyklika przypomina, że do celebracji eucharystycznej nie wystarczy kapłaństwo powszechne. Według Soboru Watykańskiego II, "wierni (...) na mocy swego królewskiego kapłaństwa współdziałają w ofiarowaniu Eucharystii", ale kapłan na mocy święceń jest tym, który "w osobie Chrystusa sprawuje Ofiarę eucharystyczną i składa ją Bogu w imieniu całego ludu" (KK 10). Ta posługa opiera się na sukcesji apostolskiej, "czyli wywodzącej się od samych początków nieprzerwanej ciągłości ważnych święceń biskupich" (nr 28). Wyrażenie "w osobie Chrystusa" oznacza: "w swoistym sakramentalnym utożsamieniu się z Prawdziwym i Wiecznym Kapłanem, który Sam tylko Jeden jest prawdziwym i prawowitym Podmiotem i Sprawcą tej swojej Ofiary - i przez nikogo właściwie nie może być w jej spełnianiu wyręczony. (...) Zgromadzenie wiernych, które zbiera się w celu sprawowania Eucharystii, absolutnie potrzebuje kapłana z mocą święceń, który będzie jej przewodniczył, ażeby była prawdziwie wspólnotą eucharystyczną. Z drugiej strony wspólnota nie jest w stanie sama z siebie ustanowić sobie kapłana z mocą święceń. Jest on darem, który wspólnota otrzymuje dzięki sukcesji biskupiej pochodzącej od Apostołów. To biskup, za sprawą sakramentu Święceń, ustanawia nowego kapłana, udzielając mu władzy konsekracji Eucharystii" (nr 29).
(...)

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)Powrót