Zrodlo - informacje o książce

Komentarz duchowy do Ewangelii św. Jana

ks. Janusz - Kręcidło

notka:

Książka ta zrodziła się z duchowej lektury Ewangelii św. Jana, wspartej wieloletnim naukowym poznawaniem tego dzieła.

Jest ona świadectwem wiary autora a jednocześnie kopalnią egzegetycznej i teologicznej wiedzy. Stanowi duchowy i egzegetyczny komentarz, otwierający przed czytelnikiem skarbiec biblijnej duchowości.

Czytelnik głodny biblijnej wiedzy znajdzie w niej również wszechstronne wprowadzenie w bogactwo kultury świata śródziemnomorskiego czasów Nowego Testamentu. Liczne nawiązania do historycznych wydarzeń oraz życia religijnego i społecznego tamtego czasu ułatwią czytelnikowi osobiste spotkanie Jezusa - Słowa Bożego w zapisanym słowie Ewangelii.
(Rh)Powrót