Zrodlo - informacje o książce

Liturgia godzin brewiarz dla świeckich (książka)

ks. prof. dr hab. Władysław Nowak

spis treści:


Słowo Ks. Prymasa Józefa Kardynała Glempa
Słowo Ks. Bpa prof. Wacława Świerzawskiego,
Przewodniczącego Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP
Słowo wstępne Ks. Arcybiskupa dr. Edmunda Piszcza

Wprowadzenie
Rytmy modlitwy Liturgii Godzin
Poszczególne części Jutrzni i Nieszporów
Modlitwa na zakończenie dnia - Kompleta
Wskazania praktyczne

Okres zwykły
Chrzest Pański
Niedziele okresu zwykłego,
Adwent
Hymny
Modlitwa w ciągu dnia
Antyfony do Jutrzni i Nieszporów oraz modlitwy na
Niedziele Adwentu
Modlitwy i antyfony do pieśni Zachariasza i Maryi
w dniach 17-24 grudnia

Okres Narodzenia Pańskiego
Hymny
Modlitwa w ciągu dnia
Antyfony do pieśni Zachariasza w Jutrzni i pieśni Maryi
w Nieszporach na Okres Narodzenia Pańskiego

Okres Wielkiego Postu
Hymny
Modlitwa w ciągu dnia
Środa Popielcowa
Antyfony do pieśni Zachariasza w Jutrzni i pieśni Maryi
w Nieszporach na Niedziele Wielkiego Postu
Niedziela Palmowa

Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego
Hymny do Jutrzni, Modlitwy w ciągu dnia i Nieszporów na Okres Wielkanocny
Hymny
Modlitwa w ciągu dnia
Antyfony do pieśni Zachariasza w Jutrzni i pieśni Maryi
w Nieszporach na Niedziele Okresu Wielkanocnego
Wniebowstąpienie Pańskie
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Części stałe Liturgii Godzin
Przebieg Oficjum
Psalmy Wezwania
Psalm
Psalm

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)Powrót