Zrodlo - informacje o książce

Liturgia godzin brewiarz dla świeckich (książka)

ks. prof. dr hab. Władysław Nowak

strona redakcyjna:

Opracowanie Ks. prof. dr hab. WŁADYSŁAW NOWAK

Zezwolenie na przedruk niektórych tekstów Liturgii Godzin
JÓZEF Kardynał GLEMP Przewodniczący Konferencji Episkopatu Prymas Polski
Warszawa, dnia 9 czerwca 2003 r. Nr 2333/03/P

Concordat cum originali
Ks. Protonotariusz Apostolski dr JAN GÓRNY

Imprimatur
Abp dr EDMUND M. PISZCZ Metropolita Warmiński
Olsztyn, 27 czerwca 2003 roku

Copyright by Konferencja Episkopatu Polski 2003 - dla tekstów liturgicznych
Copyright by Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Warmińskiej 2003

Wydanie II, poprawione i uzupełnione

ISBN 83-87078-37-9
ISBN 83-7031-358-2

Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej
1O-OO6 Olsztyn, ul. Pieniężnego 22,
tel. (0-89) 527-55-66; tel./fax 527-O3-9O

"APOSTOLICUM", Wydawnictwo Księży Pallottynów
05-091 Ząbki, ul. Wilcza 8,
tel. 771-52-OO, 777-52-11; fax 771-52-O7

Dystrybucja: "Rhema", ul. Lubicz 10
31-504 Kraków, tel. (012) 429-46-72

Druk i oprawa:
Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A.

wstęp (lub początek wstępu)

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót